Турбинен цех - сектор "Поточна част"


 
Оценка състоянието на проточната част на турбината
 • работни и направляващи лопатки;
 • бабитовата заливка на радиални плъзгащи лагери;
 • парни лабиринтни уплътнения;
 • маслени уплътнения и корекция луфтове;
 • зъбни предавки и лагери на ВПУ /валопревъртащо устройство/
Ревизия и ремонт на радиални плъзгащи лагери;
Ревизия и ремонт на валопревъртащо устройство /ВПУ/;
Центроване на валова линия;
Ревизия и центроване на направляващ апарат;/центроване с оптична система/

Извършване на реконструкции и модернизации на отделни възли;

 • подмяна работни лопатки  /прелопатване/  и тръбни бандажи на роторите
 • щифтоване работни лопатки на ротор ниско налягане на К-1000;
 • подмяна диафрагми и разсекател на цилиндър ниско налягане;

 • реконструкция на соплови апарат и степен №1 на ротор високо налягане;
 • преместване обойми на цилиндър ниско налягане;
 • подмяна аксиален лагер;
 • модернизация калодки на аксиален лагер.
 • подмяна на радиални лагери;
 • подмяна диафрагмени и на надбандажни уплътнения;
 • райбероване отвори на полумуфи на ротори;
 • ремонт и монтаж на димни вентилатори

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
 • Приспособление за престъргване на уплътнителни пръстени на диафрагми на цилиндър високо и ниско налягане.
 • Приспособление за фрезоване на сегментите на уплътнителните пръстени .
 • Оптична система за центроване на диафрагми.
 • Приспособление за демонтиране на диафрагми.
  
 • Хидравличен гайковерт  "Хайторг", с възможност за стягане до 4 гайки едновременно със зададено усилие.
 • Мобилна машина за разстъргване на отвори.
 • Приспособления за райбероване на отвори.
 • Приспособления за хонинговане на отвори.

България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2015