Турбинен цех - сектор "Поточна част"


 
Оценка състоянието на проточната част на турбината
 • работни и направляващи лопатки;
 • бабитовата заливка на радиални плъзгащи лагери;
 • парни лабиринтни уплътнения;
 • маслени уплътнения и корекция луфтове;
 • зъбни предавки и лагери на ВПУ /валопревъртащо устройство/
Ревизия и ремонт на радиални плъзгащи лагери;
Ревизия и ремонт на валопревъртащо устройство /ВПУ/;
Центроване на валова линия;
Ревизия и центроване на направляващ апарат;/центроване с оптична система/

Извършване на реконструкции и модернизации на отделни възли;

 • подмяна работни лопатки  /прелопатване/  и тръбни бандажи на роторите
 • щифтоване работни лопатки на ротор ниско налягане на К-1000;
 • подмяна диафрагми и разсекател на цилиндър ниско налягане;

 • реконструкция на соплови апарат и степен №1 на ротор високо налягане;
 • преместване обойми на цилиндър ниско налягане;
 • подмяна аксиален лагер;
 • модернизация калодки на аксиален лагер.
 • подмяна на радиални лагери;
 • подмяна диафрагмени и на надбандажни уплътнения;
 • райбероване отвори на полумуфи на ротори;
 • ремонт и монтаж на димни вентилатори

България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736          ® Copyright Atomenergoremont PLC 2012
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБУЧЕНИЕ      |     ОБЕКТИ      |       КОНТАКТ      |       ПОЩА