ENG
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
БЕЗОПАСЕН ТРУД


Процедура с предмет "Анализ, проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието"

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Процедура с предмет "Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло"

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

линк за изтегляне на пакета документи

Процедура с предмет    "Закупуване на колективни предпазни средства и внедряване на технически съоръжения с цел подобряване условията на труда"

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

линк за изтегляне на пакета документи

Рекламни материали можете да видите

ТУК

линк за изтегляне на пакета документи