Актуални обяви !


Обявява конкурс за Електромонтьор  в Електро цех

1. Образователно-квалификационна степен: Средно - професионално;

2. Професионално направление: Енергетика;

3. Специалности:
- Ел.централи и мрежи;
- Електрически машини и апарати;
- Електротехника и енергетика;
- Електротехника и автоматизация;

4.Професионален опит/с :  Работа по специалността:  ще се счита за предимство.

5.Задължения:
-  Ремонт на генератори, електродвигатели, електролизери и други видове електрооборудване;
-  Електрически машини и устройства до и над 1кV;
-  Електродвигатели с напрежение от 400V до 6kV;
-  Ремонт и пренавиване на всички видове ниско и високоволтови електродвигатели и бобини;
-  Ремонт и модернизация на ротори на ел.двигатели;
-  Ремонт и модернизация на ротори на генератори;
-  Ремонтно-възстановителни работи по ел.оборудване и ел.съоръжения;
-  Монтиране, свързване и настройка на ел.оборудване и ел.съоръжения;
-  Участва в провеждането на изпитанието на съоръженията;
-  Работа на обекти извън територията на град Козлодуй ( командировки );

6. Други изисквания: Способност за работа самостоятелно и в екип;

7. Необходими документи :
  • Moтивационно писмо;
  • Автобиография по образец;
  • Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;
  • Свидетелство за съдимост: копие, от което да е видно, че срокът му не е изтекъл.

Образци - документи можете да изтеглите тук

Изпратете Вашите документи на е-mail: aer@aer-bg.com
Телефон за контакти : 0973 / 7 28-02 - Личен състав
Срок за подаване на документите : 30.09.2021г.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                           ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021

Образец документи можете да изтеглите оттук