АДРЕС
Как да се свържете с нас


         Атоменергоремонт се намира на територията на “АЕЦ- Козлодуй” ЕАД, непосредствено след блокове 1 до 4 в посока запад.

Адрес за кореспонденция:

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД

3321 Козлодуй
Площадка АЕЦ
Тел.: +359 973 80018
Факс:+359 973 80736

E-mail: aer@aer-bg.com

E-mail: aer@aer-bg.com

3321 Kozloduy
Kozloduy NPP site
Tel.: +359 973 80018
Fax:+359 973 80736


"ATOMENERGOREMONT" Plc


Address for correspondence:


АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
    Образци на документи за кандидатстване за работа може да изтеглите от тук и подадете на долупосочения e-mail.

ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021