ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ    Ремонт и възстановяване на основно турбинно оборудване в т.ч. турбини, пароразпределение и регулираща система, проточна част, валова линия, лагери, маслени системи, кондензатори и др.

    Ремонт и възстановяване на спомагателно оборудване в т.ч. арматура, тръбопроводи, помпи, съдове, топлообменници, опоро-подвесни системи и др.;

    Ремонт на генератори, електродвигатели до 6кV, електролизери и други видове електрооборудване;

    Трансформатори до 400 kV (с и без вградени защитни и управляващи устройства);

    Електромонтажни дейности;

    Диагностика и ремонт на силови маслени трансформатори, измерителни трансформатори и др.;

    Хроматографски анализ на разтворени газове;

    Изработка и ремонт на цистерни, топлообменници, варели;

    Производство и монтаж на метални конструкции;

    Ремонт и производство на съдове под налягане, въртящи решетки, филтри и др.;

    Ремонт и сервизно обслужване на товароподемни съоръжения;

    Производство на нестандартно оборудване, резервни части, възли и съоръжения;

    Изпълнение на проекти по реконструкции и модернизации;

    Ремонт на енергетично оборудване при заводски условия;

    Ремонт и подмяна на топлоизолация, ламаринена обшивка.
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                     ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021