България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021




ENG
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
Инвестиционни намерения
Уведомяваме Ви, че Атоменергоремонт АД има следното инвестиционно предложение:
  • Изграждане на паркинг за леки автомобили за работещите в дружеството

За повече подроности и запознаване с документите на посочения по-долу линк:

                                   ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ