АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021
Социалнa отговорност
    Атоменергоремонт АД се сертифицира по стандарт СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ - SA 8000, който се издава за добра грижа на работодателя за неговите служители!

    Social Accountability International е неправителствена, международна, мулти акционерна  организация, която е посветила дейността си на подобряване условията на труд и живот на работниците, чрез разработване на стандарта SA 8000 - за социално отговорни предприятия.

-    Не наемаме на работа хора под 18 години

-    Не участваме в насилствения и принудителен труд и не го подкрепяме

-    В Атоменергоремонт АД се грижим работниците ни да са здрави и да работят в безопасност

-    Свобода на сдружаване и право на колективно договаряне

-    Ние не дискриминираме нашите служители