За качествено изпълнение на дейностите във фирмата, квалификацията и обучението на персонала се поддържа съгласно изискванията на ISO 9001,14001, OHSAS 18001 и изискванията на наредба №6/ 89  на КИАЕМЦ за критериите и изискванията за  обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите работещи в областта на атомната енергетика.

 • Начален и периодичен инструктаж по Безопасна работа;
 • Обучението по правилниците за безопасна работа се извършва съгласно работна инструкция  “Поддържане квалификацията на персонала по  ПБР”;
 • Встъпително обучение по ИСУ.
 • Опреснително обучение на персонала се организира и провежда не по малко от веднъж годишно в зависимост от настъпилите промени в ИСУ.
 • Персонала се включва в специални курсове по ядрена и радиационна безопасност и въведение в АЕЦ;
 • Теоретично– практическа подготовка в квалификационни курсове /курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на кадрите; курсове за преподготовка и за заемане на съответното работно място/;
 • Ежегодно кранисти и текелажници се обучават по Наредбата за безопасна работа и технически надзор;
 • Организират се курсове за преквалификация на заварчици, кранисти, електро и мотокаристи;
 • Извършва се сертификация и атестация на заварчиците съгласно Нормативните документи;
 • Обучението на дефектоскописти се организира и извършва от лицензирани УЦ.


5.    Професия "Стругар", код 521100
 •   Специалност "Стругарство", код 5211001 - І кв.ст.
6.    Професия "Шлосер", код 521110
 •   Специалност "Шлосерство", код 5211101 - І кв.ст.
7.    Професия "Строител", код 582030
 •   Специалност "Строително тенекеджийство", код 5820311 - ІІ кв.ст.
8.    Професия "Строител - монтажник", код 582040
 •   Специалност "Метални конструкции", код 5820402 - ІІ кв.ст.
 •   Специалност "Изолации в строителството", код 5820405 - ІІ кв.ст.

 • Центърът за професионално обучение осъществява професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на квалификация по професия, или по част от професия, както и нейното усъвършенстване.
 • Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели - специалисти от АЕР , с дългогодишен стаж и с опит в обучението в съответствие с българските и европейски изисквания и стандарти за това.
 • Практическото обучение се провежда в:
       - Учебно-производствени бази и лаборатории на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, гр. Козлодуй;
       - Други центрове за професионално обучение в Република България и в чужбина;
       - Бази на други учебни институции;
       - Учебно-производствени бази към предприятия на юридически и физически лица.

    

Център за професионално обучение


 
  Центърът за професионално обучение към "Атоменергоремонт"  АД, гр. Козлодуй е лицензиран от НАПОО с  лицензия  № 201012845, за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по следните професии и специалности:
1.    Професия "Заварчик", код 521090
 •   Специалност "Заваряване", код 5210901 - І кв.ст.
- ВИГ заваряване
- МИГ - МАГ заваряване
- Ръчно електродъгово заваряване
- Газокислородно заваряване
- Газокислородно рязане
2.    Професия "Монтьор на подемно - транспортна техника", код 525060
 • Специалност "Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства", код 5250601 - ІІ кв.ст.
- машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита - II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона;
- машинист на подвижни работни площадки;
- водач на  електрокари и мотокари;
- Поддържащо обучение за работа с електрокари и мотокари в предприятията
 • Специалност "Подемно-транспортна техника с електрозадвижване", код 5250602- ІІ кв.ст.
- "Машинист на мостови и козлови кранове"-  за кранове с товароподемност до 40 тона
- Обучение/инструктаж/, съгласно чл.55 и 58 от НБЕТНПС
3.    Професия "Машинен техник", код 521010
 • Специалност "Машини и системи с ЦПУ", код 5210105 - ІІІ кв.ст.
4.    Професия "Машинен оператор", код 521030
 • Специалност "Машини за гореща обработка на металите", код 5210302 - ІІ кв.ст.
 • Специалност "Машини и съоръжения за заваряване", код 5210303 - ІІ кв.ст.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
     Заявка за обучение можете да изтеглите
за фирми от ТУК
за частни лица от ТУК
и да я подадете на посочения E-mail.
България, Козлодуй 3321, Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2020