“ Фирма “Атоменергоремонт” АД е надежден партньор.”
                           “Агрополихим” АД
гр.Девня“….. Дружеството има необходимия опит при изпълнение на задачите е доказал своя професионализъм.”
                           Директор“Камибо”ЕООД ТП “Хименерго” гр.Враца    
“ Изпълнителят доказа, че прите жава опит в пренавиване на високоволтови двигатели, като дейността бе извършена качествено и в срок.

Изп. директор
                                          ТЕЦ Бобов дол        
“”Атоменергоремонт” АД има дългогодишен опит в изпълнението на ремонтни дейности и реконструкции по оборудване на блоковете на  “АЕЦ Козлодуй”ЕАД, притежава всичко необходими ресурси— материална база, оборудване, квалифициран ръководен и изпълнителски персонал за извършване на дейностите и изпълнява поставените му задачи съгласно всички технически изисквания на Възложителя.”    
                           Директор “Производство”
           “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

Другите за нас“Дружеството изпълни всички дейности, включени в заданията за съответните енергоблокове с висок професио нализъм, съобразно залегналите в тях технически изисквания и точно спази  изготвените  от възложителя графици за планови годишни ремонти.”
                                Директор “Производство”
           “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
                       

“...Персоналът на компанията е доказал своя опит и отлични качества, които ще утвърдят “АЕР” АД като доверен и надежден партньор за всякакви бъдещи проекти.”

                           AREVA
                           Framatome ANP GmbH
                       
                                   

“...договора за Ремонтни дейности по 3 и 4 енергоблокове през 2006г. e изпълнен, съгласно нашите изисквания и ние сме убедени, че установените в процеса добри взаимоотношения, ще бъдат предпоставка за успешна реализация и на други бъдещи проекти.”
                   
       Директор “Производство”
           “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                             ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021