АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД
ЗА НАС       |       ДЕЙНОСТИ        |     ОБЕКТИ      |     ОБУЧЕНИЕ      |       ГАЛЕРИЯ      |       АКТОВЕ      |     КОНТАКТ    |       ПОЩА
България, Козлодуй 3321,Площадка АЕЦ  TEL: +359 973 80018  FAX:+359 973 80736                                                                                          ® Copyright Atomenergoremont PLC 2021
Общи събрания


   
Общо събрание на акционерите на „Атоменергоремонт“ АД  от 22.07.2016 г.
Общо събрание на акционерите на „Атоменергоремонт“ АД  от 15.06.2017 г.